Over Ons

Security Intelligence staat voor het tijdig en gestructureerd verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens over de identiteit, herkomst, motivatie, middelen en modus operandi van individuen en/of organisaties die zich bezighouden met spionage, sabotage, terrorisme of (criminele) ondermijning, evenals trends en ontwikkelingen die de primaire security doelstellingen van organisaties onbevoegd kunnen aantasten of beïnvloeden.

Security Intelligence biedt beslissers toepasbare intelligence die een organisatie ondersteunt bij het nemen van beslissingen en zo een strategisch voordeel geeft. Om in de hedendaagse complexe en dynamische omgeving de juiste beslissingen te kunnen nemen is tijdige, relevante en correcte intelligence nodig, het liefst gewonnen uit zoveel mogelijk bronnen, geverifieerd op waarheid en betrouwbaarheid, geanalyseerd en aangeleverd in een bondig en toegankelijk product. 

Het Kenniscentrum Security Intelligence is een initiatief van SoSecure. 

 

Waarom Security Intelligence?

De Security Intelligence methodiek is oorspronkelijk ontwikkeld door de Amerikaanse Secret Service voor het proactief beschermen van High Value Targets (Vips) door het real-time bijhouden van een actueel dreigingsbeeld. Security Intelligence betreft, zoals gezegd, het gestructureerd verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens over personen, groepen of organisaties die een bedreiging (kunnen) vormen. In deze methodiek vormt intelligence de sleutel. Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten verzamelen, analyseren en produceren hun intelligence aan de hand van bepaalde methoden en technieken. Het zijn deze die aan de basis staan van Security Intelligence. Proactieve veiligheid is immers alleen mogelijk met actuele en geduide kennis over de modus operandi van potentiële tegenstanders. 

Om een gedegen dreigingsanalyse op te kunnen stellen is het echter niet alleen van belang om potentiële tegenstanders te inventariseren, maar ook om hun motivatie en middelen, en hun activiteiten in kaart te brengen. Uit onderzoek blijkt dat heel weinig securitymanagers in de gelegenheid zijn om zich blijvend te verdiepen in de actuele bedreigingen voor hun organisatie. Velen vinden het daarom moeilijk om deze goed in kaart te brengen en het dreigingsbeeld te onderbouwen met beschikbare historische gegevens en actuele (trend)analyses. Security Intelligence kan hierbij helpen.

Wat doet het Kenniscentrum?

Wij zetten ons continu in om onze kennis te verduurzamen en synergiën te creëren tussen praktijkgericht onderzoek, organisatieadviezen en de beroepspraktijk. Centraal in al onze activiteiten staat het genereren, evalueren, toepassen en delen van kennis op het gebied van Security Intelligence.

De focus van onze activiteiten ligt op drie praktijkgerichte deelgebieden:

Mens

Welke cognitieve aspecten verbeteren het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens en hoe kunnen organisaties deze cognitieve aspecten beïnvloeden?

Organisatie

Welke organisatieaspecten verbeteren het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens en hoe kunnen organisaties deze aspecten implementeren?

Methodiek

Welke methodieken verbeteren het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens en hoe kunnen organisaties deze methodieken toepassen?

Wie vormen het Kenniscentrum?

Het Kenniscentrum Security Intelligence is een zorgvuldig samengesteld internationaal netwerk van deskundigen afkomstig uit de academische wereld en met een ruime praktische werkervaring op het gebied van intelligence en analyse. Het Kenniscentrum Security Intelligence fungeert als kennismakelaar en speelt een sleutelrol in het bijeenbrengen van experts, het initiëren van relaties en het koppelen van kennis aan relevante doelgroepen. Het dient ook als de opslagplaats van actuele kennis op het gebied van Security Intelligence, verzameld uit projecten en programma’s van onderzoekers en praktijkmensen over de hele wereld.

Het Kenniscentrum Security Intelligence zorgt bovendien voor een grotere opname van de gegenereerde kennis onder beslissers, praktijkmensen, onderzoekers en wetenschappers, door middel van innovatieve verspreidingsstrategieën, het verrichten van onderzoeken naar gerelateerde ontwerpen en de organisatie van thematische evenementen en workshops, en de coördinatie van onderzoeksagenda’s tussen zijn partners. Het voorziet in een informele ontmoetingsruimte – zowel offline als online – en in intellectuele stimulansen gebaseerd op de praktijk, voor het netwerk om ervaringen uit te wisselen, geleerde lessen te delen en om nieuwe inzichten te bespreken.

Het Kenniscentrum Security Intelligence bestaat uit een vaste kern van deskundigen. Deze deskundigen dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de diensten. Specifieke, aanvullende expertise kan ook worden geleverd door andere deskundigen in het netwerk.

Dat zijn deskundigen verbonden aan kennisinstellingen, diensten, bedrijven en onderzoeksbureaus die, afhankelijk van de kennisvraag, kunnen worden ingeschakeld bij de productie van (specifieke) analyses of de organisatie van evenementen. Het Kenniscentrum Security Intelligence is in 2023 opgericht door SoSecure International. Financiering verloopt via contractonderzoek, maar het Kenniscentrum ontwikkelt ook eigen initiatieven.

Partners van het Kenniscentrum Security Intelligence zijn ervan overtuigd dat ze door samen te werken en kennis te delen een significante bijdrage aan een veiligere samenleving.

Onze Deskundigen

Dr. G.G. (Giliam) de Valk

Universitair Docent

W.F. (Willem) Leeuwenkamp

Senior Intelligence Consultant

Dr. K. (Kenneth) Lasoen

Intelligence & Security Professor

Contact

The Netherlands

Rijnzathe 8, 3454 PV De Meern

Tel. +31 30 41 00 301

Belgium

Onderrichtsstraat 48, 1000 Brussel

Tel. +32 471 87 47 79

Follow Us