Dienstverlening

Het Kenniscentrum Security Intelligence voert op verzoek contractonderzoek uit naar trends en ontwikkelingen op het gebied van Security Intelligence, en in het bijzonder gericht op de cognitieve en organisatieaspecten en de methodieken die het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens over de identiteit, herkomst, motivatie, middelen en modus operandi van individuen en/of organisaties die zich bezighouden met spionage, sabotage, terrorisme of (criminele) ondermijning kunnen verbeteren. Daarnaast organiseren wij op eigen initiatief diverse thematische evenementen en workshops, evenals een jaarlijks terugkerend congres.  

Het Kenniscentrum Security Intelligence doet onafhankelijk en onpartijdig onderzoek op basis van transparante en geborgde methodologieën en analysetechnieken, zodat advisering plaatsvindt op basis van objectieve, inhoudelijke criteria en getoetst door een team van experts. De onderzoeksuitkomsten geven een duidelijk handelingsperspectief en een directe toepasbaarheid in de praktijk. Hiermee bent u als opdrachtgever altijd verzekerd van de beste adviezen.

Analyses van Dreigingen en Risico's

Het Kenniscentrum Security Intelligence maakt analyses van dreigingen en risico’s voor de veiligheid van organisaties en hun te beschermen belangen. Wat zijn de komende jaren de grootste bedreigingen voor onze veiligheid? Welke lange termijn ontwikkelingen gaan onze veiligheid op den duur raken? Hoe hangen de hedendaagse risico’s met elkaar samen? Door middel van risicoanalyses, horizonscans en themastudies geeft het Kenniscentrum antwoord op dergelijke vragen. In een risicoanalyse worden dreigingen en risico’s geïdentificeerd en beoordeeld op impact en waarschijnlijkheid. Met een horizonscan worden relevante trends en ontwikkelingen in (dreigingen en risico’s voor) veiligheid in kaart gebracht. Thematische verdiepingsstudies zoomen in op één specifiek vraagstuk, zoals radicalisering en terrorisme.

U

Proactief Onderzoek

Onze analyses richten zich op proactieve, transparante inzichten en zijn toekomstgericht. Hierdoor kunnen onze adviezen worden ingezet om direct te kunnen anticiperen op situaties, dreigingen, risico’s en overige veiligheidsvraagstukken van morgen. Onze verrichten onze deskundigen hun eigen onderzoek en ontwikkelen zij nieuwe methodieken en technieken. Deze worden ook door ons zelf ingezet voor het bieden van inzichten in een breed scala van hedendaagse en toekomstige veiligheidsvraagstukken.

Contact

The Netherlands

Rijnzathe 8, 3454 PV De Meern

Tel. + 31 30 41 00 301

Belgium

Onderrichtsstraat 48, 1000 Brussel

Tel. +32 471 87 47 79

Follow Us