Dr. G.G. (Giliam) de Valk

Over Giliam

Giliam de Valk is als zzp-er verbonden aan het kenniscentrum. De Valk heeft een grote staat van dienst wat betreft het geven van trainingen van mensen uit de praktijk en overheid. Hij is in staat les te geven aan zowel het bedrijfsleven, politie en overheid, als aan hoog opgeleide analisten van internationale organisaties. Hij kent zowel het inlichtingen- en veiligheidsdomein, als de relevante aanverwante terreinen waardoor hij verbanden kan leggen tijdens het lesgeven en advies. Hij heeft zowel ‘boekenkennis’, als dat hij praktijk kent van de (inter-)nationale gemeenschap. Als zzp-er werkt hij tegenwoordig hoofdzakelijk voor de overheid. In 2021 won hij de Scientific Excellence Award van het Zagreb Security Forum.

Daarnaast heeft hij, na het voltooien van zijn proefschrift over inlichtingenanalyses in 2005, een lange ervaring als universitair docent in het doceren van inlichtingen en analysetechnieken. Op academisch niveau is hij de initiator geweest van alle drie de bachelor inlichtingenminoren die Nederland heeft gekend. Dit zijn respectievelijk de minor inlichtingenstudies aan de UvA (Ad de Jonge Centrum) 2007-2017, die werd opgevolgd door de minor inlichtingenstudies  van het ISGA, Haagse Campus, universiteit Leiden (2017 tot heden). Tot slot is er de minor inlichtingenstudies aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), Breda, waar hij van 2010-2012 doceerde. Tevens doceerde hij over counter-insurgency, counter-terrorism (universiteit van Utrecht en NLDA); humanitaire interventies, militair strategische denkers en Von Clausewitz (universiteit Utrecht). Deze brede oriëntatie maakt dat hij ook de relevante kennisgebieden beheerst die het inlichtingen- en veiligheidsdomein raken.

Enkele publicaties

 • Vaandrager, Leeuwenkamp, De Valk, A Horizonscan Based on a System Analysis, In: Holjevac e.a., Miroslav Tudman. 2023.

 • Valk, G.G. de, Analytic Black Holes: a data-oriented perspective, National Security and the Future, Vol. 23 No. 1, 2022.

 • Valk, G.G. de & Onno Goldbach, Towards a robust β research design: on reasoning and different classes of unknowns, Journal of Intelligence History, Pages 72-87 (Published online: 20 Oct 2020).

 • Valk, G.G.,  On Screening and the Insider Threat – A Methodological Exploration. National Security and the Future, Volume 20, br. 1-2, 2019.

 • Valk, G.G., Case studies into the Unknown – Logic & Tooling. Romanian Intelligence Studies Review no. 21/2019, 243-268.

 • Boeke S. & Valk G.G. de (2019), The Unforeseen 2012 Crisis in Mali: The Diverging Outcomes of Risk and Threat Analyses, Studies in Conflict and Terrorism.

 • Valk G.G. de (2018), Critical Infrastructure and The Unknown: A Methodological Quest, National Security and the Future 19(1-2): 15-44.

 • Valk G.G. de & Aerdts W.J.M. (2018), Inlichtingenwerk vanuit een methodologisch perspectief, Justitiële Verkenningen 44(1): 114-132.

 • Aerdts W.J.M. & Valk G.G. de (2018), Privacy from an intelligence perspective. In: Sloot B. van der, Groot A. de (red.) The Handbook of Privacy Studies: An Interdisciplinary Introduction.: Amsterdam University Press. 263-294.

 • Valk, Giliam de, Roy Lindelauf & Nico Timmermans, “Headquarters Anonymous.”  Ducheine, Osinga, Soeters, Cyber Warfare, Critical Perspectives, Asser Press/NL Arms: 2012, 185-197.

 • Lindelauf, Roy & Giliam de Valk, “Het verschijnsel Al Qaeda: op zoek naar de geheimen van Escher.” Osinga, Soeters, Van Rossum, Nine Eleven: tien jaar later, NL Arms: 2011, 182-199.

 • Valk, Giliam de, “All-source intelligence,” in: De Graaf, Muller, Van Reijn, Inlichtingen- en veiligheidsdienten, Kluwer: 2010, 507-533

 • Valk, Giliam de, Dutch Intelligence: Towards a Qualitative Framework for Analysis. Den Haag: Boom juridisch, 2005.

Never waste a good crisis. – Churchill

Contact

The Netherlands

Rijnzathe 8, 3454 PV De Meern

Belgium

Onderrichtsstraat 48, 1000 Brussel

Tel. + 31 30 41 00 301

Follow Us