NISA Conference

Over De NISA Conference

Op 25-26 oktober 2023 heeft de Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) haar Internationale Conferentie 2023 gehouden in het hoofdgebouw van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. De NISA heeft tot doel academici, (voormalige) praktijkmensen en anderen die geïnteresseerd zijn in inlichtingen en veiligheid samen te brengen. Deze conferentie omvatte een breed scala aan disciplines en onderwerpen. De hoofdthema’s waren geopolitiek, inlichtingencultuur en (digitale) transformatie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Rond deze drie thema’s was de conferentie georganiseerd, met plenaire sessies, presentaties, panels, workshops, break-outsessies en rondetafelgesprekken.

Tijdens deze conferentie lanceerden we het Kenniscentrum Security Intelligence. Op de eerste dag van de conferentie presenteerde Drs. Danny Pronk een paper met de titel: “Innovatie en adaptatie van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 1997-2017: een vergelijkend perspectief”. Dit paper bespreekt de ontwikkelingen binnen de organisatieculturen van zowel de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) als de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in de periode 1997-2017. Centraal staat de spanning die bestaat in een organisatie die zowel een open als een gesloten karakter nodig heeft om binnen haar veranderende politieke en maatschappelijke context te kunnen blijven functioneren.

Drie theoretische perspectieven vormden het analytische raamwerk voor dit paper. Schein (2006) werd gebruikt om te laten zien hoe de organisatiecultuur zich op theoretisch niveau ontwikkelt. Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen binnen de organisatiecultuur van elke dienst, gaven de vijf dimensies van Hofstede (2010) de positie van de diensten op deze respectievelijke onderwerpen aan. Ten derde werd het Organizational Culture Assessment Instrument (Cameron & Quinn, 2006) gebruikt als een belangrijk referentiepunt voor een vergelijking van de twee diensten.

In dit paper werd geconcludeerd dat er in de periode 1997-2017 duidelijke veranderingen binnen de organisatiecultuur van de AIVD en MIVD waar te nemen zijn. Voor de AIVD is een verschuiving van een clancultuur naar een adhocratie duidelijk zichtbaar. Voor de MIVD is echter een verschuiving zichtbaar van een hiërarchie naar een marktcultuur. Zowel bij deze culturele veranderingen, als bij het gevoerde beleid van de diensten zelf, als bij algemene veranderingen binnen de Nederlandse samenleving speelt de politieke context een grote rol. In de loop van de tijd lijken de twee diensten dus een duidelijk ander evenwicht te hebben gevonden tussen een gesloten (naar binnen gerichte) en een open (naar buiten gerichte) organisatiecultuur.

Klik hier voor meer informatie.

Contact

The Netherlands

Rijnzathe 8, 3454 PV De Meern

Belgium

Onderrichtsstraat 48, 1000 Brussel

Tel. +31 30 41 00 301

Follow Us