De veranderingen in onze omgeving volgen elkaar in een hoog tempo op. Het is daarom belangrijk dat organisaties niet achterblijven. De missie van het vandaag gelanceerde Kenniscentrum Security Intelligence (KSI) is het versterken van de kennisbasis van organisaties in de publieke en private sectoren die niet of in mindere mate zijn toegerust op de dreigingen en risico’s van vandaag en morgen. Het KSI is hét nationale kenniscentrum op het gebied van Security Intelligence waarin partners, overheidsorganisaties en kennisinstellingen samenwerken om het verschil te maken in de veiligheid van onze veranderende omgeving. Dit doet het KSI door kennis te delen en samen te werken aan innovatieve oplossingen, die zowel binnen als buiten Nederland toegepast kunnen worden. De focus ligt hierbij op mens, organisatie en methodiek.

Het KSI zet zich in om kennis over onze veranderende omgeving te verduurzamen en synergiën te creëren tussen praktijkgericht onderzoek, organisatieadvies en de beroepspraktijk. Centraal in alleactiviteiten staat het genereren, evalueren, toepassen en delen van kennis op het gebied van Security Intelligence. Het KSI is een zorgvuldig samengesteld netwerk van deskundigen afkomstig uit de academische wereld en met een ruime praktische werkervaring op het gebied van intelligence en analyse. Het KSI fungeert als kennismakelaar en speelt een sleutelrol in het bijeenbrengen van experts, het initiëren van relaties en het koppelen van kennis aan relevante doelgroepen. Het dient ook als deopslagplaats van actuele kennis op het gebied van Security Intelligence, verzameld uit projecten en programma’s van onderzoekers en praktijkmensen over de hele wereld.

Het KSI zorgt voor een grotere opname van de gegenereerde kennis onder beslissers, praktijkmensen, onderzoekers en wetenschappers, door middel van innovatieve verspreidingsstrategieën, het verrichten van onderzoeken naar gerelateerde ontwerpen en de organisatie van thematische evenementen en workshops, en de coördinatie van onderzoeksagenda’s tussen zijn partners. Het KSI voorziet in een informele ontmoetingsruimte – zowel offline als online – en in intellectuele stimulansen gebaseerd op de praktijk, voor het netwerk om ervaringen uit te wisselen, geleerde lessen te delen en om nieuwe inzichten te bespreken. Partners van het KSI zijn ervan overtuigd dat ze door samen te werken en kennis te delen een significante bijdrage aan een veiligere samenleving.

Het KSI maakt analyses van dreigingen en risico’s voor de veiligheid van organisaties in de publieke en private sectoren en hun kroonjuwelen. Wat zijn de komende jaren de grootste bedreigingen voor onze veiligheid? Welke lange termijn ontwikkelingen gaan onze veiligheid op den duur raken? Hoe hangen de hedendaagse risico’s met elkaar samen? Door middel van risicoanalyses, horizonscans en themastudies geeft het KSI antwoord op dergelijke vragen. In een risicoanalyse worden dreigingen en risico’s geïdentificeerd en beoordeeld op impact en waarschijnlijkheid. Met een horizonscan worden de relevante trends en ontwikkelingen in (dreigingen en risico’s voor) veiligheid in kaart gebracht. De thematische verdiepingsstudies van het KSI zoomen in op één specifiek vraagstuk, zoals radicalisering en terrorisme of spionage.