Dr. D. (David) Vaandrager

Over David

Dr. David Vaandrager is gepromoveerd op een onderwerp waarbij hij heeft gekeken naar de gevoeligheid van publieke instituten voor hun omgeving. Met de methode die hij voor dit onderzoek ontwikkeld heeft, wordt het situationeel bewustzijn van instituten verhoogt en het handelingsperspectief vergroot.

De methode kent zowel maatschappelijke toepassingen als toepassingen in het veiligheidsdomein. Voor het veiligheidsdomein is de methode ingezet bij verschillende organisaties voor het ontwikkelen van horizonscans waarmee mogelijke dreigingen in kaart kunnen worden gebracht.

Voor het maatschappelijk domein is David momenteel hoofdonderzoeker van het programma: Nabuurschap, Duurzaam Wonen en Zorg in Schiebroek. Het betreft een programma van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Daarnaast houdt hij zich als beleidsmedewerker op het Ministerie van Defensie bezig met beleidsevaluaties.

Publicaties:

1. Vaandrager, D., Leeuwenkamp, W., & De Valk, G.(2023). A horizon scan based on a systems analysis:
To anticipate threats against organizations involved in the well‑functioning of society.
2. Vaandrager, D., & Marks, P. (2022). Disclosing Public Values: Citizens’ Perspectives Based on Group Model Building.
Public Performance & Management Review, 45(2), 282-307.
3. Vaandrager D. (2020) A systems approach to exploring institutional absorptive capacity and adaptability.
Emergence: Complexity and Organization (geaccepteerd 21 september 2020)
4. Gerrits, L., & Vaandrager, D. (2018). Group model building in a pressure cooker: a field experiment with public policy.
Systems Research and Behavioral Science, 35(1), 139-151.
5. Vaandrager D., L. Gerrits, N. Bressers (2015) Reconstructing the Blue Connection: A Systemic Inquiry into the Improbable Project of Building a New River Through a (Sub)urban area. Systems Research and Behavioral Science

Volg David

Om als organisatie situationeel bewust te zijn moet je van buiten naar binnen kijken en niet andersom.

CONTACT

The Netherlands

Rijnzathe 8, 3454 PV De Meern

Belgium

Onderrichtsstraat 48, 1000 Brussel

Tel. +31 30 41 00 301

Follow Us