A. (Ad) van de Kreeke

Over Ad

Volgens Ad draagt intelligence cruciaal bij aan de output van elke organisatie. Daarom is het van groot belang om kennis en ervaring te hebben vanuit het “klantperspectief”. Pas dan weet je waaruit de intelligencebehoefte bestaat en pas dan kun je deze goed organiseren en invullen.

Theorie koppelen aan de praktijk.

Hij heeft ruim vier decennia ervaring als officier bij de Landmacht. De rode draad van zijn carrière bestaat uit een mix van zowel intelligence als operationele functies. Ad heeft gefunctioneerd op zowel tactisch/operationeel als op strategisch niveau: in binnen- en buitenland. Hierdoor weet hij als weinig anderen waar de intel-behoefte van de gebruiker uit bestaat en hoe deze in te vullen vanuit de intelligence. 

Ad heeft naast ruimte daadwerkelijke operationele ervaring (vele buitenlandse missies waarvoor hij zelf een onderscheiding voor dapperheid mocht ontvangen) ook ervaring in het didactisch overbrengen van de intel-materie. 

Zo was hij langere tijd Hoofddocent en leidinggevende van de intelligence- en intelligence-analyse opleiding waar veel van de diensten hun analistenopleidingen genoten.

Ad heeft ook buiten de krijgsmacht projecten uitgevoerd, waaronder bij het LIEC/RIEC en een aantal veiligheidsregio’s. Binnen deze instanties heeft hij de intelligence-processen zodanig aangepast dat deze daar gebruikt konden worden.

Tot slot staat Ad erom bekend dat hij niet alleen verstand van de materie heeft maar dat hij uiterst goed in staat is om deze zodanig aantrekkelijk over te brengen dat zijn gehoor altijd tot de laatste minuut geboeid is. Dit zeker niet in de laatste plaats door de vele praktijkvoorbeelden.

Volg Ad

Hugo Vijver

Intelligence is cruciaal bij de output van elke organisatie en geeft de juiste sturing aan de besluitvorming.”

Company

Over ons

Dienstverlening

Blog

Contact

Contact

The Netherlands

Rijnzathe 8, 3454 PV De Meern

Belgium

Onderrichtsstraat 48, 1000 Brussel

Tel. +31 30 41 00 301

Follow Us