Drs. D.G. (Danny) Pronk

Over Danny

Ik heb in 1995 mijn diploma in de politicologie (internationale betrekkingen) behaald aan de Universiteit Leiden, met een doctoraalscriptie over de veranderende rol van kernwapens in de verhoudingen tussen staten. Aansluitend heb ik een opleiding in militaire bedrijfskunde gedaan aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda, met als specialisatie operaties. Ik ben mijn loopbaan in 1999 gestart als beroepsofficier inlichtingen & veiligheid bij de Koninklijke Luchtmacht. In die rol was ik verantwoordelijk voor de operationele missieondersteuning van de vliegers en voor risicomanagement en integrale beveiliging van een F-16 squadron.

Eind 2000 kwam ik terecht bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Als briefer/current intelligence analist was ik daar betrokken bij verschillende internationale crises en gebeurtenissen, zoals de terroristische aanslagen op 11 september 2001, de kwestie Irak en massavernietigingswapens, en de ontwikkelingen in Afghanistan. Daarnaast was ik stafofficier inlichtingen in een VN-vredesmissie in Afrika en hoofd van de Nationale Inlichtingen Cel (NIC) in Afghanistan.

In 2005 verliet ik de dienst om als senior analist te gaan werken bij de Directie Inlichtingen Buitenland van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Ook was ik docent analysetechnieken bij de interne academie. In 2008 keerde ik weer terug bij de MIVD, maar nu als burger. Daar ben ik eerst als teamleider betrokken geweest bij een team dat gericht was op het bestrijden van Improvised Explosive Devices (IED’s). Als bureauhoofd was ik daarna verantwoordelijk voor het onderzoek naar militair-technologische ontwikkelingen in China en Rusland. In mijn laatste functie als bureauhoofd was ik verantwoordelijk voor de finale stap in de inlichtingencyclus, de rapportage. In die rol was ik onder meer betrokken bij de bestrijding van Islamitische Staat in Irak en Syrië, de missies in Afghanistan en Mali en het conflict in Oekraïne. Ook heb ik het initiatief genomen tot een wekelijkse samenvatting voor de ministerraad.

Na mijn overstap in 2019 naar het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’, was ik als Senior Research Fellow Strategic Foresight o.a. betrokken bij het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) dat in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Rijksbrede horizonscans en risicoanalyse uitvoert. Ook was ik vaak aanwezig in de media om veiligheidsvraagstukken te duiden voor een breed publiek.

Sinds 2022 ben ik werkzaam bij SoSecure als Principal Intelligence Consultant. In die rol ben ik verantwoordelijk voor het programma Intelligence & Analyse en de coördinator van het Kenniscentrum Security Intelligence. Mijn expertise betreft intelligence-gestuurd werken en de methodieken om proactief en anticiperend kennis te verzamelen, verwerken, veredelen en verstrekken over dreigingen en risico’s die de belangen en doelstellingen van organisaties kunnen bedreigen. Ik heb op basis van mijn kennis en ervaring het concept van Security Risk Intelligence & Management (SRIM) ontwikkeld en uitgerold.

Volg Danny

Door intelligence-gestuurd te werken, word je wijzer in de toekomst. – Danny Pronk

Contact

The Netherlands

Rijnzathe 8, 3454 PV De Meern

Belgium

Onderrichtsstraat 48, 1000 Brussel

Tel. + 31 30 41 00 301

Follow Us