Bij het uitvoeren van risico- en dreigingsanalyses voor Security Intelligence hebben bedrijven vaak te maken met een beperkte hoeveelheid data welke geanalyseerd wordt en is er daarom slechts beperkte keus wat betreft de vorm van analyse. Dit komt de kwaliteit van analyse producten niet ten goede; door meer data op meer verschillende manieren te analyseren produceert men een analyse van hogere kwaliteit en verkleint men de restrisico’s en kernonzekerheden. Door het analyseren van AMO’s wordt het mogelijk om proactief te beveiligen. Immers; als bepaald gedrag voorkomen dient te worden is het van belang dat er kennis is óver het betreffende gedrag.

Het Kenniscentrum beschikt in de verschillende databases die zij beheert over een rijke veelheid aan informatie welke gebruikt kan worden in het Security Intelligence Analyse proces. De grote hoeveelheid informatie is zowel een kracht als een uitdaging voor de analist; door de grote hoeveelheid informatie is het van een groot belang om de juiste methodieken op de juiste informatie toe te passen. Dit houdt in dat niet alleen de informatie uit zoveel mogelijk verschillende bronnen wordt gewonnen, maar ook nog eens op een veelzijdige manier wordt geanalyseerd.

Het Kenniscentrum is van mening dat er een breder inzicht wordt vergaard door het toepassen van verschillende vormen van analyse; een multidisciplinaire benadering. In het Security Intelligence Analyse proces is het van belang om de data op verschillende manieren te belichten; door het toepassen van Kwalitatief, Kwantitatief en Alternatief onderzoek.

Het Kenniscentrum borgt expertise op deze gebieden door analisten aan te trekken met relevante universitaire achtergrond en/of grote praktische ervaring.