Om in ingewikkelde situaties en milieus de juiste beslissingen te maken is de juiste informatie nodig om die beslissing op te baseren. Om proactief te beveiligen is de meest recente en complete informatie nodig over de MO’s van de tegenstander. Dit geldt voor de beveiliger die moet beslissen of een situatie wel of geen dreiging voor de organisatie vormt maar ook voor de manager of het bestuurslid die een beslissing moet maken over beleidsvraagstukken.

In al deze gevallen is het nodig om bepaalde informatie voorhanden te hebben, het liefst gewonnen uit zoveel mogelijk relevante bronnen, geverifieerd op waarheid, geanalyseerd en in een bondig, betrouwbaar en leesbaar product aangeleverd.

Om proactief te kunnen beveiligen is actuele en volledige informatie over de MO’s van de tegenstander nodig. De producten van het Kenniscentrum Security Intelligence bieden deze waarden; het is niet zomaar informatie, maar informatie die gericht is en van toegevoegde waarde voor de afnemer omdat ze afgesteld is op de vraag. De inlichtingen die worden aangeleverd in de producten van het Kenniscentrum Security Intelligence zijn sturende informatie die direct bruikbaar is voor de verschillende bedrijfsprocessen.