Samenwerking op het gebied van informatie over successen en mislukkingen in de security komt zeer weinig voor in de private sector, vaak vanwege zakelijke belangen, imagoschade en concurrentie. Dit betekent dat bedrijven, wanneer het op security aankomt, vaak gedwongen zijn om steeds zelf het wiel uit te vinden of moeten vertrouwen op de (onbewezen) expertise van derde partijen.

Het Kenniscentrum Security Intelligence biedt een platform waarbinnen verschillende organisaties binnen hun sectoren wel de lusten en niet de lasten ondervinden van het uitwisselen van informatie met gelijksoortige bedrijven.

Het Kenniscentrum onderhoudt voor iedere sector een database waarin veilig en geanonimiseerd de informatie die wordt gedeeld door aangesloten organisaties wordt opgeslagen en aangevuld met informatie van Informatiesamenwerkingspartners zoals brancheverenigingen, overheden en NGO’s die ook over relevante informatie beschikken, ten slotte doet het Kenniscentrum zelf ook gericht open-bronnen onderzoek naar nog meer informatie.

Aansluiting bij een sectorale database geeft organisaties de kans om aan informatiesamenwerking te doen. Door aan informatiesamenwerking te doen wordt het mogelijk voor organisaties om kwalitatief hoogstaande analyses te ontvangen, trends te herkennen, en goed op de hoogte te zijn van de meest recente sectorale dreigingen. Zonder dergelijke informatiesamenwerking is dit onmogelijk.

Het kenniscentrum borgt de veiligheid van de informatie, ter bescherming van commerciële belangen en imago, met stringente verstrekkingsprotocollen; het toepassen van bronvermelding waar dat mogelijk is, en het rubriceren van bronnen waar dat moet. Alle bronnen en informatie worden geclassificeerd en er wordt per bron een afweging gemaakt over de mate van afscherming die van toepassing moet zijn.

Binnen het Kenniscentrum wordt het door meerdere van deze databases aan te leggen mogelijk om op een hoger niveau analyses tussen sectoren uit te voeren, op deze manier ontstaat er de mogelijkheid dat organisaties profiteren van de voorspellende waarde van de relevante informatie van bedrijven waarmee zij weinig gemeen hebben zonder dat de irrelevante informatie ruis veroorzaakt in de intelligence producten; Pan-sectorale Informatiesamenwerking.

Het Kenniscentrum maakt onderscheid tussen verschillende sectoren (vitale infrastructuur, CBRN, retail, hoofdkantoren (multinationals), erfgoed, ziekenhuizen, etc.) en tussen thema’s (dreigingen voor de fysieke poort, de menselijke poort en de logische poort).