In het oog van velen zijn inlichtingen een mysterieus en schimmig geheel; afluisterpraktijken, infiltratie en het monitoren van grote stromen van ‘big data’. Deze zaken zijn echter slechts een klein onderdeel van het inlichtingenproces. Informatie die diensten verzamelen dienen getoetst te worden op relevantie en waarheid, geanalyseerd te worden en in een begrijpelijk en relevant product gegoten te worden voor de afnemer.

Security Intelligence is het toepasbaar maken van inlichtingen methodieken op informatie die wordt aangeleverd door aangesloten organisaties en gewonnen uit open bronnen. Het gebruik van informatie uit zoveel mogelijk verschillende bronnen leidt tot een hogere kwaliteit van het intelligence product omdat informatie geverifieerd kan worden aan de hand van andere bronnen. Deze methodiek wordt ook toegepast door de inlichtingendiensten van verschillende overheden en heet All-Source Intelligence. Deze intelligence methodieken zorgen ervoor dat verzamelde informatie wordt omgevormd tot een product dat organisaties ondersteunt bij het nemen van beslissingen.

Security Intelligence is mogelijk door het toepassen van Informatiesturing en Informatiesamenwerking. Security Intelligence is de security management methodiek van de toekomst, omdat uw tegenstander wel informatie zoekt en uitwisselt over de nieuwste AMO’s.