Ten behoeve van de doeltreffende uitvoering van Proactief Security Beleid biedt het Kenniscentrum Security Intelligence dreigingsanalyses aan in de vorm van Security Intelligence Analyse.

Bij Security Intelligence Analyse wordt zoveel mogelijk relevante informatie verzameld, en deze wordt op verschillende manieren geanalyseerd. Door een grotere hoeveelheid bronnen, en de toepassing van verschillende analysevormen wordt een zo robuust mogelijk product gevormd. Een robuust product houdt in dat er zo min mogelijk restrisico’s en kernonzekerheden zijn, tevens is ook inzichtelijk in hoeverre de assumpties en data waarop de analyse is gebaseerd geverifieerd zijn.

Security Intelligence Analyse is het toepassen van Kwalitatief, Kwantitatief en Alternatief onderzoek bij het opstellen van een dreigingsanalyse. Security Intelligence Analyse is toepasbaar op een veelheid aan verschillende zaken zoals:

  • Operationele procedures;
  • restrisico’s en kernonzekerheden in de beveiliging;
  • etcetera.