Red Teaming Analyse is een unieke vorm van analyse. De beveiliging wordt getoetst en geanalyseerd door hem te benaderen vanuit een uniek perspectief; het perspectief van de tegenstander. Op die manier genereert Red Teaming Analyses conclusies (in de vorm van MO’s) die door reguliere analyse waarschijnlijk niet aan het licht waren gekomen. Red Teaming Analyse is een vorm van Alternatieve analyse en is een zeer effectieve methodiek om restrisico’s en kernonzekerheden te verkleinen.

Een Red Teaming Analyse wordt uitgevoerd door een onafhankelijk Red Team, bestaande uit kritische, ervaren professionals. Voor een Red Teaming Analyse word besloten welke facetten van de organisatie het Red Team zal proberen te ondermijnen, en binnen welke kaders het Team mag werken. De uitkomst van een Red Teaming Analyse bevat een lijst met AMO’s die met succes uitgevoerd kunnen worden om uw security doelen te ondermijnen, en een onderlinge weging van deze AMO’s naar uitvoerbaarheid en potentiële schade.