Het tegengaan van dreigingen en criminaliteit uitgevoerd door uw eigen medewerkers, ten tijde van steeds groter wordende organisaties en crisis is het een absolute prioriteit.

Het is mogelijk om uw personeel te screenen vóórdat zij in dienst treden, door middel van pre-employment screening. Ook is het mogelijk uw personeel te screenen in hun dienstverband, doormiddel van in-employment screening. Door uw personeel als personen te doorlichten vergaart u inzicht in de al dan niet aanwezige motivatie tot ongewenste handelingen, of risico factoren die tot dergelijke motivatie kunnen leiden.

Ook is het mogelijk om uw eigen organisatie te ‘screenen’, een crimineel heeft namelijk niet alleen motivation (motivatie) maar ook opportunity (mogelijkheid) nodig om tot een criminele daad over te gaan. Door onzorgvuldige procedures in uw eigen bedrijfsvoering is het mogelijk dat u uw eigen medewerkers dusdanig veel opportunity biedt om ongewenst gedrag te vertonen dat het veel minder motivatie vereist.

De screening van personen gaat doormiddel van pre- & in-employment screening, op basis van onder andere precedenten-, milieu-, persoonlijkheids- en integriteitsonderzoeken.

De screening van de organisatie gaat op basis van bekende MO’s en Red Teaming Analyse.