Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Bij het bezoeken van de website wordt geen persoonlijke informatie verzameld, anders dan informatie die aangeleverd wordt bij het gebruiken van het contactformulier of het aanmelden voor de nieuwsbrief.

Contactformulier
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief
Het KSI biedt een nieuwsbrief aan waarmee geïnteresseerden geïnformeerd kunnen worden over nieuws op het gebied van het Kenniscentrum Security Intelligence, haar diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Aanpassen privacy statement
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.