Niveau van de opleiding en studiebelasting
Het niveau van de Protective Intelligence leergang is post-HBO. De opleiding bestaat uit 7 lesdagen. Per lesdag zult u moeten rekenen op ongeveer 2 uur zelfstudie. U sluit de opleiding af met een examen. De voorbereiding voor het examen kost u 1 tot 2 dagen.

Protective Intelligence en inlichtingen
Inlichtingendiensten vergaren, analyseren en produceren hun informatie aan de hand van bepaalde methoden. De inlichtingencyclus staat in deze methoden centraal, de cyclus beschrijft het proces dat inlichtingendiensten in staat stelt om steeds aan de hand van de juiste informatiebehoefte gericht op zoek te gaan naar de juiste informatie.

De inlichtingencyclus staat dan ook aan de basis van de Protective Intelligence methodiek, de individuele methoden en technieken die subsidiair worden aangereikt zijn allen te plaatsen in deze cyclus.

Inlichtingendiensten zijn bij uitstek een goed voorbeeld voor organisaties die graag beter inzicht willen vergaren in de actuele (be)dreigingen die op hun van toepassing zijn. Inlichtingendiensten zijn al sinds hun oprichting op zoek naar (be)dreigingen aan het adres van ‘Nationale Veiligheid’. Zodoende zijn de methoden en technieken die bij inlichtingendiensten succesvol blijken interessante materie.

Protective Intelligence: diploma
Als u slaagt voor het schriftelijke (IBEX) examen, na afloop van de opleiding, ontvangt u het (internationaal) erkende Diploma Protective Intelligence.

Certified Security Intelligence Professional: inschrijving in het register
Na het behalen van het Diploma Protective Intelligence wordt de student in staat gesteld in overleg met de examencommissie een praktijkopdracht uit te voeren op basis waarvan hij/zij kan aantonen in staat te zijn de opgedane theoretische kennis ook in de praktijk te brengen.

Indien het praktijkexamen met succes is afgerond kan men zich inschrijven in het register Certified Security Intelligence Professional (CSIP®). Het praktijkexamen wordt eveneens afgenomen door voornoemd exameninstituut.

Het CSIP register wordt bijgehouden door de stichting N’Lloyd (www.nlloyd.nl). Om ingeschreven te kunnen blijven staan in het CSIP register zal iedere drie jaar aan de eisen van her-certificering moeten worden voldaan (zie registerreglement op de website van N’Lloyd).