Security Intelligence is ontwikkeld door de Amerikaanse Secret Service voor het beschermen van High Value Targets door het bijhouden van een actueel dreigingsbeeld. Security Intelligence is de Intelligence methodiek bij uitstek voor de sturing van de proactieve aanpak van veiligheidsvraagstukken op beleids- en strategisch niveau.

Security Intelligence is het proces van het verzamelen, verwerken en analyseren van informatie over personen of groepen die de interesse, motivatie, intentie en mogelijkheid hebben om een persoon of organisatie aan te vallen. Security Intelligence vormt actuele dreigingsbeelden uit kwalitatieve (trend)analyses, Intelligence samenwerking, Red Teaming en gerichte OSINT-analyses.

Door actuele dreigingen te inventariseren krijgen organisaties de mogelijkheid om proactief beslissingen te nemen.

Studiemogelijkheden
Optie 1: open inschrijving
Optie 2: in-company training waarin de Security Intelligence methodiek toegepast wordt op uw sector of risicogebied

Informatie is de sleutel in security
Om incidenten te voorkomen is informatie nodig over hoé deze incidenten plaats (kunnen) vinden. Security Intelligence is de methodiek die informatiesturing toepast in uw beveiligingsprocessen door u inzicht te bieden in de dreigingen die op uw organisatie van toepassing zijn. Op deze manier kunt u de beste beslissingen nemen op basis van de meest actuele en relevante informatie.

Is het een noodzaak?
De meeste security managers zijn zich zeer bewust van de aanwezigheid van externe en interne (be)dreigingen voor de organisatiebelangen. Uit onderzoek blijkt, echter, dat zeer weinig security managers in de gelegenheid zijn om zich blijvend te verdiepen in de actuele (be)dreigingen van de organisatiebelangen. Het blijkt dan ook voor veel managers zeer lastig om deze (be)dreigingen goed in kaart te brengen en te onderbouwen met beschikbare ‘historische data’ en (trend)analyses.

Security Intelligence is een logisch gevolg van globalisering en digitalisering
Door het de inzet van Security Intelligence leert u effectief gebruik te maken van de informatie die u voorhanden heeft om uw beveiligingsprocessen te verbeteren. Tevens krijgt u kennis en kunde aangereikt om in uw informatiebehoefte te voorzien buíten de informatie die u voorhanden heeft door het gebruik van open bronnen maar ook door informatiesamenwerking. In een wereld waarin onmeetbare hoeveelheden informatie constant toegankelijk zijn voor iedereen is een gestructureerde methode die u assisteert om hier uw voordeel aan te nemen zeer wenselijk.

Het analyseren van de dreiging
Om een gedegen dreigingsanalyse op te stellen is het niet alleen van belang om de ‘potentiële tegenstanders’ te inventariseren, maar ook hun motivaties en capaciteiten ten opzichte van uw organisatiebelangen. Om in deze informatie behoefte te voldoen leert Security Intelligence u om een belangen-, dreigings- & weerstandsanalyse te doen. De combinatie van uitkomsten leveren voor uw organisatie een waardevolle risicoanalyse.

De verschillende analysetechnieken die u aangereikt krijgt zijn ontwikkeld in zowel de wetenschap als in de (inlichtingen)praktijk, de combinatie van verschillende analysetechnieken is bewezen de beste manier om de hoeveelheid restdreiging zoveel mogelijk te verkleinen.

Doel van de opleiding
De opleiding heeft tot doel u de Security Intelligence methodiek aan te leren. U leert effectief gebruik te maken van de informatie die u voorhanden heeft, en gericht te zoeken naar aanvullende informatie die u nodig heeft. U leert een analyseplan op te stellen en uit te voeren met als uitkomst een risicoanalyse en rapportage aan uw organisatie.

U bent na de opleiding in staat om vanuit een gestructureerd proces een actuele inventarisatie te maken van de voor úw organisatie relevante (be)dreigingen, zodat u met deze kennis uw beveiligingsprocessen effectiever kunt inrichten.