Het Kenniscentrum Security Intelligence geeft in samenwerking met SoSecure de opleidingen Predictive Profiling en Protective Intelligence. De opleidingen zijn gericht op het voorkómen van incidenten door gebruik te maken van een proactieve informatie gestuurde beveiligingsmethodes. De kwaliteit wordt gewaarborgd door vast te houden aan gestelde normen van de European Security Intelligence Foundation (ESIF) en certificering door het Instituut voor Beroeps Examens (IBEX).

Zonder de juiste informatie is het onmogelijk om de proactieve beveiligingsmethodieken Predictive Profiling en Protective Intelligence uit te voeren. Daarom heeft het Kenniscentrum Security Intelligence in samenwerking met SoSecure een methodiek ontwikkeld om security informatie voor uw sector te verzamelen en het na intelligence analyses beschikbaar te stellen. Als eerste bedrijf in Nederland wordt hierdoor informatiesturing voor de Nederlandse Security sector mogelijk gemaakt. U bent zo altijd verzekerd van de laatste en actuele dreigingsinformatie zodat u en uw beveiligers weten waar u zich tegen moet beschermen.