Het Kenniscentrum Security Intelligence houdt het inzetten van zoveel mogelijk wetenschappelijk onderzochte en geborgde methoden en technieken hoog in het vaandel. Het Kenniscentrum stelt zich ten doel om, waar mogelijk, de afstand tussen wetenschap en praktijk zo veel mogelijk te verkleinen, dit is geborgd in de nauwe samenwerking met verschillende universiteiten en onderzoeksinstanties.

Om de kloof tussen wetenschap en praktijk te verkleinen is het van belang dat het Kenniscentrum Security Intelligence er voor zorgt dat de wetenschap een stap dichter bij de praktijk komt, maar ook dat de praktijk een stap richting de wetenschap zet.

Aan de ene hand houdt dit kennisvalorisatie in; het toepassen van verschillende wetenschappelijk onderbouwde methoden en technieken in de praktijk. Dit kan door het toepassen van bepaalde methodieken in het analyse proces, maar gebeurt ook door het aanbieden van onderwijs opdat organisaties zelf ook de kennis gaan toepassen. Het Kenniscentrum Security Intelligence biedt verschillende opleidingen op het gebied van Security Intelligence, Inlichtingen en Analysetechnieken, OSINT en Security Profiling.

Aan de andere kant houdt het in dat door praktijkervaringen te onderzoeken en lacunes in kennis te identificeren er nieuwe wetenschap gestimuleerd wordt die antwoorden zoekt op deze vragen; praktijk-gestuurde wetenschap.