In een wereld waarin onmeetbaar veel informatie gewoon voor handen is is het voor veel organisaties nog altijd niet de norm om gebruik te maken van deze informatie.

Het Kenniscentrum Security Intelligence stelt zich ten doel dat organisaties effectief en meer gebruik gaan maken van de informatie en kennis die zij voorhanden hebben om hun security daarmee te verbeteren.

Het Kenniscentrum biedt een platform waarbinnen organisaties veilig en anoniem informatie kunnen delen aangevuld met informatie van brancheorganisaties, open bronnen (OSINT) en andere relevante partijen ten behoeve van het verbeteren van de security in de breedste zin van het woord. Deze informatie wordt centraal, veilig en geanonimiseerd opgeslagen, hier worden periodiek en op aanvraag analyses op uitgevoerd en vervolgens worden sector- en klantgerichte rapportages en adviezen opgesteld.

Nederland kent twee inlichtingen- en veiligheidsdiensten: de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst deze diensten houden zich bezig met Nationale Veiligheid. Het Kenniscentrum is van mening dat als dezelfde methodieken worden toegepast op vrij verkrijgbare (niet-geheime) informatie dit kan leiden tot een inlichtingendienst die zich bezig houdt met de ‘eigen’ veiligheid van aangesloten organisaties.

In deze zin ambieert het Kenniscentrum Security Intelligence de inlichtingendienst voor de private sector te zijn; om organisaties meer samenwerkingsmogelijkheden te bieden en te assisteren op het gebied van informatie relevant voor dreigingen en security.