Het Kenniscentrum Security Intelligence beheert meerdere databases waarin MO’s worden opgeslagen en geanalyseerd, ten behoeve van informatiesturing in security. De verschillende databases zijn sectoraal ingedeeld, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de erfgoed sector een eigen database heeft, en de retail sector een database die hier los van staat.

De keuze voor opslag van MO’s in sectoraal ingedeelde databases heeft meerdere redenen. Enerzijds maakt de sectorale opslag het goed mogelijk om zeer specifieke analyses uit te voeren die zeer relevant zijn voor organisaties in een bepaalde sector, zonder de ruis van data van organisaties uit andere (vaak zeer verschillende) sectoren. Anderzijds is het zo dat organisaties vaak bepaalde belangen hebben die er voor zorgt dat er zeer terughoudend informatie wordt gedeeld. Door de database sectoraal in te richten is de beveiliging van de informatie nog beter geborgd.

Overigens is het nog steeds mogelijk om op een hoger niveau analyses tussen databases te verrichten: pan-sectorale data analyse. Hierdoor kunnen trends en verschuivingen van criminaliteit zeer effectief in beeld worden gebracht, ten behoeve van partijen in alle sectoren.

Het Kenniscentrum Security Intelligence is constant bezig om nieuwe sectoren aan te schrijven, en beheert reeds databases in de volgende sectoren:

  • Cultureel erfgoed – Database Erfgoed Criminaliteit (DEC);
  • luchtvaart – Database Luchtvaart Criminaliteit (DLC);
  • retail – Database Retail Criminaliteit (DRC);
  • zorg – Database Zorg Criminaliteit (DZC);
  • hoger onderwijs – Database Onderwijs Criminaliteit (DOC);

De pan-sectorale analyses, trend analyses en andere ‘hogere’ analyses voert het Kenniscentrum uit in de Centrale Database Criminaliteit (CDC).