Proactief beveiligen is pas mogelijk wanneer er informatie over Modus Operandi wordt verzameld en geanalyseerd zodat deze informatie gericht kan worden gebruikt in het beveiligingsproces. Om dit te bewerkstelligen introduceert het Kenniscentrum Security Intelligence beveiliging die ondersteund en gestuurd wordt door de juiste informatie: Security Intelligence.

Om misdaad en andere ongewenste situaties te voorkomen is het van belang dat er actief kennis wordt verzameld over dergelijke situaties die in het verleden al zijn voorgekomen. Dit gebeurt nu wel, maar de effecten laten om verschillende redenen te wensen over.

De politie verzamelt bijvoorbeeld informatie over criminaliteit, echter de databanken van de politie zijn ingericht om opsporing te ondersteunen en in mindere mate preventie. Daarbij kan de politie niet zomaar data uitwisselen met private partijen vanwege privacy overwegingen; er wordt immers informatie verzameld over criminelen.

De informatie over criminaliteit die wordt verzameld in de private sector, wordt vaak fragmentarisch opgeslagen en weinig uitgewisseld. Er zijn enkele voorbeelden van samenwerkingsverbanden tussen verschillende bedrijven binnen een sector, maar over het algemeen wordt de informatie opgeslagen op organisatie niveau, soms zelf slechts op persoonsniveau.

Om de juiste informatie aan te leveren om het beveiligingsproces te ondersteunen is het van belang dat er zo veel mogelijk bekend is over mogelijke Modus Operandi van de tegenstander. De meeste organisaties kunnen niet aan deze taak voldoen, omdat er onvoldoende uitwisseling van informatie bestaat.

Het Kenniscentrum Security Intelligence biedt organisaties de kans om op het gebied van informatiesturing de inhaalslag te maken ten opzichte van de moderne crimineel, die wél onderzoek doet naar nieuwe MO’s in criminele netwerken en op het internet.

Het Kenniscentrum Security Intelligence beheert een aantal sectorale databases. In deze databases worden Modus Operandi verzameld, op een intelligente wijze gecodeerd en geanonimiseerd zodat de conclusies gedeeld kunnen worden met vertrouwde partijen. De informatie wordt voor een deel aangeleverd door aangesloten organisaties, en voor een deel verzameld uit open bronnen onderzoek en samenwerking met relevante organisaties (Politie, Branchevertegenwoordigers, etc.). Door de focus te leggen op Modus Operandi veroorzaakt de informatie in deze databases geen privacy issues; er wordt immers geen informatie opgeslagen over criminelen maar over criminaliteit.

Het Kenniscentrum Security Intelligence beheert databases in verschillende sectoren, en breidt het aanbod gestaag uit. Het beheren van databases in meerdere sectoren biedt meerwaarde voor alle deelnemende organisaties. Het Kenniscentrum biedt door kennis en ervaring in meerdere sectoren absolute expertise op het gebied van informatiesturing in beveiliging, het beheer en onderhoud van Databases, analyse en kwalitatieve producten. Het overzicht dat het Kenniscentrum vergaart door meerdere sectoren te onderhouden en onderzoeken maakt het ook mogelijk om pan-sectorale trends veel vroeger te herkennen, zodat organisaties hier optimaal op kunnen anticiperen.

Om criminaliteit te kunnen voorkomen is er kennis nodig over hoe deze criminaliteit plaatsvindt. Het Kenniscentrum Security Intelligence biedt in haar databases het beste platform om informatie aangaande deze Modi Operandi te verzamelen analyseren en verwerken om iedere organisatie te ondersteunen in het behalen van security doelstellingen.

Deze aanpak heeft een aantal grote voordelen voor de deelnemende organisaties:

  • Proactief beveiligen mogelijk door kennis van Modus Operandi;
  • efficiënter en effectiever beveiligen door informatiesturing;
  • data invoer is gestandaardiseerd en gemakkelijk;
  • data terugkoppeling in een multifunctioneel dashboard;
  • altijd de meest recente data voorhanden;
  • profijt hebben van de kennis en data van anderen;
  • profijt hebben van de analyse expertise van het Kenniscentrum;
  • geen zorg over privacy en zakelijke belangen door gecodeerde, geanonimiseerde invoer;
  • deelnemen in de intelligence community van het Kenniscentrum (d.m.v. focusgroepen, ronde tafel gesprekken, workshops  & opleidingen).